ØSTJYLLANDS PRIVATSKOLE

Østjyllands Privatskole

Østjyllands Privatskole ligger ved Vejle fjord, omkranset af store skovområder der løber ud langs vandet. Skolens 66.000m2 areal består af multibane, fodbold-, volleybaner, sløjd-, formning-, musik-, edb- og en masse andre undervisningslokaler, samt kostafdeling, aktivitetsrum, pejsestuer, idrætshal, lektiecafé lounges og egen skov med mulighed for outdoor aktiviteter som klatring m.v..

MÅLSÆTNING OG VÆRDIGRUNDLAG

SKOLEVALG

At vælge skole til sit barn er et meget vigtigt valg. Det er her afgørende at skolens grundholdninger er i god overensstemmelse med hjemmets. Hvis det ikke er tilfældet, vil barnet komme i loyalitetskonflikt mellem forældrenes og skolens holdninger. Derfor er det fra vores side vigtigt at melde klart ud om, hvad vi står for.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Institutionsregister

Institutionsnr. 280477
Navn Østjyllands Privatskole
Leder Bras
Adresse Sanatorievej 1
Postnr. og by 7140 Stouby
Telefon 6043 6555
E-mail info@oejps.dk
Webadresse www.oejps.dk
Institutionstype Grundskoler m.v. / Friskoler og private grundskoler

De studerende i centrum

Syddansk Universitet vil vi arbejde målbevidst på at sætte de studerende i centrum. Det betyder, at de studerende i højere grad skal føle sig som deltagere i et inspirerende læringsmiljø, hvor studiemiljøet er motiverende at færdes i, og servicen er i top .

Meget passende har projektet fået navnet De studerende i centrum og har den vision, at de studerende, ved udgangen af 2015 på alle områder bliver imødekommet. Visionen skal løftes af de tre grundlæggende mål, om at skabe inspirerende læring, at yde en kompetent service og skabe et motiverende miljø.

For at løfte denne opgave er der nedsat fem arbejdsgrupper, som skal kigge på alt lige fra bedre it-infrastruktur, mere differentieret læringsforløb til bedre studiestøttende rammer og styrket vejledning gennem studieforløbet. Projektet blev kickstartet den 28. februar, og arbejdsgrupperne, hvor studerende er repræsenteret med to medlemmer pr. gruppe, er allerede i fuld gang med arbejdet.

Selvom der er nedsat arbejdsgrupper, hvis fornemste opgave er at få nye ideer eller forbedre og udbrede allerede gode tiltag, så betyder det ikke, at du ikke kan komme til orde. Har du en idé eller erfaring med inkluderende undervisning? Har du forslag til, hvordan studiemiljøet bliver forbedret? Hvad end du tænker, så er du velkommen til at kontakte projektgruppen.